Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, siekdama užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą žemiau pateikia kontaktus, kuriais darbuotojai, galimai patyrę ar pastebėję psichologinio smurto/ mobingo atvejus,  gali kreipti ir pranešti:

  1. Registruojant galimą psichologinio smurto/ mobingo atvejį naudojantis Ligoninės internetu pasvalioligonine.lt, užpildant Galimų psichologinio smurto ar mobingo atvejų anketą;
  2. Skambinant telefonu: 8 (451) 54 141 (vyriausiasis gydytojas);
  3. Elektroniniu paštu: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Konfidencialumas garantuojamas!

 

 

1. Darbuotojų galimų psichologinio smurto ir mobingo atvejų darbe a n k e t a  

2.  Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo viešojoje įstaigoje Pasvalio  ligoninėje politika

3.  Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo viešojoje įstaigoje Pasvalio ligoninėje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

4. Psichologinio smurto/mobingo darbe prevencijos priemonės