GDPR

 

 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti tiesioginis Europos Sąjungos (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas  2016/679 (Reglamentas) visose ES valstybėse narėse. Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, VšĮ Pasvalio ligoninė yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):

  • Inga Dilienė

DAP padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui. Taip pat  pareigūnas dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu VšĮ Pasvalio ligoninė, prašome kreiptis elektroniniu paštu: dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)

Privatumo politika

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės