Socialinės Globos padalinys

1. Pasvalio miesto sen., Pasvalio m.,  Geležinkeliečių g. 70 ( II aukštas )

 Veiklos rūšis: Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa

Įstaigos tipas: Socialinės globos namai

Tikslinė grupė: senyvo amžiaus asmuo su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmuo, suaugęs asmuo su sunkia negalia

Socialinės globos gavėjų skaičius : 25

2. Joniškėlio miesto sen., Joniškėlio m., Vytauto g. 1

Veiklos rūšis: Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa

Įstaigos tipas: Socialinės globos namai

Tikslinė grupė: senyvo amžiaus asmuo su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmuo, suaugęs asmuo su sunkia negalia

Socialinės globos gavėjų skaičius : 11

Licencija išduota : 2019 m. gegužės 15 d.

Licencijos papildymas ( pakeista ) 2023 m. balandžio 17 d.

Kontaktai :

Globos padalinio vedėja socialiniams reikalams

Sandra Paliulienė   tel. Nr. 8451 34381

Globos padalinio socialinė darbuotoja

Jolita Remeikienė   tel. Nr. 8451 33198

Globos padalinio socialinė darbuotoja

Indrė Chochliavinė    tel. Nr. 8451 33198

Bendras tel. Nr. 8451 34302

Joniškėlio miesto padalinys

Bendras tel. Nr. 8451 38203

 

Sveikatos priežiūros paslaugos

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia sveikatos priežiūros specialistai: šeimos gydytoja, bendrosios praktikos slaugytoja, bendrosios praktikos slaugytojos padėjėjos. Šios komandos tikslas suteikti kvalifikuotą pagalbą ligos atveju, kokybišką slaugą  negalios ištiktam globos padalinio gyventojui ir sveikatos ugdymas bei mokymas, siekiant užkirsti kelią ligų progresavimui bei suteikti žinių, kaip susigyventi su liga ir negalia, kuri dažną aplanko vyresniame amžiuje.

Apgyvendinus naują gyventoją  globos padalinyje, jį apžiūri globos padalinio gydytoja ir  paskiria kompensacinius vaistus, informuoja apie tolimesnį gydymą bei priežiūrą. Staiga susirgus gyventojui, esant reikalui, organizuojamas guldymas į ligoninę tolimesniam asmens gydymui.. Gyventojai aprūpinami medikamentais, tvarstomąja medžiaga ir sveikatos priežiūros priemonėmis (dezinfekuojančiomis priemonėmis,  priemonėmis pragulų profilaktikai, tepalais, asmens higienai skirtomis priemonėmis: dantų pasta, burnos skalavimo skysčiu, įklotais, vienkartinėmis  paklodėmis, sauskelnėmis ir reikiamomis slaugos priemonėmis), pagal patvirtintą tvarką „Medikamentų, tvarstomosios medžiagos ir sveikatos, priežiūros priemonių naudojimo tvarkos aprašas“.

Medicinos personalas stebi gyventojų sveikatos pokyčius, teikia būtinąją pagalbą. Esant poreikiui, gyventojai nukreipiami gydytojų specialistų konsultacijoms ir gydymui. Mes palydime savo gyventojus į sveikatos priežiūros įstaigas.

Gyventojams užtikrinama efektyvi slauga ir priežiūra.

Asmens sveikatos priežiūros specialistų komanda dirba vadovaudamasi visomis medicinos normomis, įstatymais ir poįstatyminiais aktais, kurie reglamentuoja specialistų pareigas, teises ir atsakomybę.

Teikiamos paslaugos:

 • Pragulų profilaktika
 • Medikamentinis gydymas
 • Asmens higiena
 • Sauskelnių keitimas,
 • Maitinimas,
 • Kūno temperatūros, AKS ir pulso matavimas,
 • Maudymas vieną kartą savaitėje,
 • Šeimos gydytojo ir gydytojų specialistų konsultacijų organizavimas Klinikinės slaugos procedūros.
 • Bendravimas
 • Biocheminiai ir hematologinių ir šlapimo tyrimų atlikimas.
 • Instrumentiniai tyrimai

Slaugos priemonės:

 • Mobilus keltuvas, pakėlimo ir perkėlimo diržai.
 • Vonios ir tualeto reikmenys
 • Namų apyvokos pagalbinės priemonės
 • Virtuvės reikmenys
 • Judėjimą lengvinančios priemonės

- Kūno apsaugos

- Kineziterapijos priemonės

- Funkcinės – elektrinės lovos

Socialinio darbo paslaugos

Socialinių darbuotojų komandos  tikslas - suteikti kvalifikuotą socialinę pagalbą ir priežiūrą globos padalinio gyventojams, stiprinti gyventojų funkcinį savarankiškumą, gerinti socialinio savarankiškumo  galimybes, saugoti gyventojų privatumą ir taip užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę.

Pagyvenusius žmones aptarnaujančią komandą sudaro padalinio vedėja socialiniams reikalams,  socialiniai darbuotojai ,užimtumo specialistė.

Skyriaus uždaviniai:

 • gerbti kiekvieno asmens privatumą ir individualumą;
 • užtikrinti reikalingą socialinę priežiūrą ir globą;
 • suteikti galimybes užsiimti jam patinkančia veikla;
 • sukurti kuo saugesnę, namus primenančią aplinką;
 • skatinti Globos padalinio gyventojų integraciją į visuomenę;
 • aktyvinti, burti pagyvenusius žmones dalyvauti Globos padalinio veikloje, skatinti savitarpio pagalbą;

Socialinis darbas organizuojamas ir planuojamas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, galimybes, socialinę ir fizinę sveikatą. Vykdoma individuali veikla su kiekvienu gyventoju, grupiniai užimtumo ir darbo terapijos užsiėmimai, žaidimų terapija, dvasinių poreikių tenkinimas. Gyventojams, pajėgiantiems ir norintiems individualiai atlikti smulkius buitinius darbus, yra sudaromos sąlygos tai atlikti.

Socialinių darbuotojų teikiamos bendrosios paslaugos:

 • bendravimas
 • tarpininkavimas
 • teisių ir interesų atstovavimas
 • konsultavimas
 • socialinių ryšių su artimaisiais palaikymas
 • individualių poreikių įvertinimas
 • dvasinių poreikių tenkinimas ir kt.

Darbo terapijos paslaugos, skirtos išlaikyti globos įstaigos gyventojus fiziškai aktyvius, skatinti juos užsiimti malonia veikla, apsitarnauti patiems, priprasti ir išmokti naudotis kompensacine technika.

Darbo terapijos pobūdis:

 • edukacinė veikla (periodikos, knygų skaitymas, paskaitos, stalo žaidimai).

Laisvalaikio ir užimtumo paslaugos

Globos namuose organizuojamos gyventojams laisvalaikio ir užimtumo paslaugos. Globos padalinio darbo planuose numatomos priemonės, susitikimai, bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis, kitomis socialinių paslaugų teikimo įstaigomis.

Vykdomi šie renginiai:

 • Jubiliejiniai globos padalinio gyventojų gimtadieniai;
 • Valstybinių švenčių paminėjimas,
 • Bažnytinių švenčių paminėjimas
 • Kalendorinių švenčių paminėjimas;
 • Globos gyventojų išvykos į gamtą; dainos ir vaišės gamtoje;
 • Globos  gyventojų bei tarybos narių susitikimai;

Vyksta individualus darbas su gyventojais: mankšta, dailės darbai,  viktorinos konkursai, pokalbiai įvairiomis temomis, keliskart per savaitę giedamos atitinkamo laikotarpio giesmės, dainuojamos dainos, psichologo, logopedo, visuomenės sveikatos specialistų užsiėmimai, maisto gamyba.

Maitinimo paslaugos

Gyventojų maitinimą organizuoja įstaigos virtuvės komanda ,   kuri visomis jėgomis bando išpildyti gyventojų poreikius.   

Maitinimas organizuojamas 5 kartus per dieną.  Plečiamas maitinimo patiekalų asortimentas: meniu papildomas naujais patiekalais. Maisto gamybai pasirenkami tik kokybiški produktai.  Virtuvės įranga atitinka keliamus reikalavimus .                                     

Valgiaraštis sudaromas atsižvelgiant į gydytojo rekomendacijas. Teikiamos pilnavertės mitybos ir dietinio maitinimo paslaugos. Pagal gydytojų rekomendacijas ir poreikį organizuojamas dietinis maitinimas. Negalintys pavalgyti savarankiškai gyventojai yra maitinami. Padedant darbuotojams, įstaigoje sudarytos sąlygos bet kuriuo metu atsigerti arbatos ar kavos, pasigaminti mėgstamo  maisto.

Būsto ir aplinkos pritaikymas

Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius. Asmens gyvenamasis kambarys sutvarkytas jaukiai, aplinka artima namų aplinkai. Kiekvienas namų gyventojas gyvenamajame kambaryje turi šiuos būtiniausius baldus: lovą, spintelę, kėdę. Spinta, stalas gali būti keliems asmenims. Sudaryta galimybė turėti kambaryje savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. Tai numatyta vidaus tvarkos taisyklėse. Įstaigoje yra du šaldytuvai,  skirti gyventojams maistui laikyti. Įrengtos kitos patalpos gyventojų poreikiams tenkinti: maldos kambarys, lankytojų bei poilsio kambarys. Vestibiulyje yra televizorius, muzikos centras. Patalpų oro temperatūra, apšvietimas, priešgaisrinė apsauga atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Globos namuose turime knygų. Bažnyčios kunigas atvyksta į globos padalinį, kur maldos kambaryje aukoja šventas mišias gyventojams prieš didžiąsias religines šventes ir esant poreikiui. Gyventojams, kurie pageidauja sudaroma galimybė nuvykti į bažnyčią.

Gyventojui užtikrinta, kad asmens higienos patalpos – tualetai, prausimosi/maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą. Tualetų, dušų, vonių plotai bei jų įrengimas ir aprūpinimas higienos reikmenimis atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. Asmeninės higienos patalpos turi vidinius užraktus, atskirai įrengtos vyrams ir moterims. Kiekvienam gyventojui jo gyvenamajame kambaryje yra sąlygos skaityti ar užsiimti kita laisvalaikio veikla, atsižvelgiant į asmens poreikius ir pageidavimus.

Buities, asmens higienos paslaugos

Gyventojai aprūpinami buitinėmis ir asmens higienos priemonėmis, atsižvelgiant į gaunamus asignavimus bei įstaigos patvirtintą tvarką ir normatyvus. Užtikrinant asmens bei patalpų higieninę švarą, yra paskirti atsakingi asmenys kurie sistemingai vykdo tikrinimus.

1.Teikiamos šios asmens higienos  paslaugos:

 • Aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
 • Naudojimosi dušu, vonia ,
 • Sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien Atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 • Personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas, Pedikiūras ir kt.) procedūras;
 • Sauskelnių keitimas;
 • Aprengimas;
 • Pagalba tualete;
 • Pagalba naudojantis basonu.

 2.Teikiamos šios buities paslaugos:

 • Drabužių, patalynės keitimas, skalbimas, lyginimas (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 • Gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra;
 • Asmeninių daiktų priežiūra; 
 • Higienos ir švaros priemonių  suteikimas;
 • Patalpų ir jose esančio inventoriaus dezinfekavimas.

Globos namų veikla

 1. Globos namų veiklos sritis – institucinė ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa.
 2. Globos namų veiklos rūšis – institucinė senyvo amžiaus asmenų ,suaugusių asmenų su sunkia negalia  globos veikla;
 3. Globos namų veiklos tikslas – tenkinti suaugusių asmenų su negalia bei asmenų su sunkia negalia gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę.
 4. Globos namų uždaviniai yra:
  1. Teikti gyventojams kompleksinę pagalbą tenkinant asmens gyvybinius poreikius sudarant artimas namų aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių ir sveikatą;
  2. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę Globos  gyventojo ryšiams su bendruomene;
  3. Rūpintis, kad gyventojas galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs aktyvinimo ir Globos padalinio vidaus gyvenime bei bendruomeninėje veikloje;
 5. Globos padalinio pagrindinės funkcijos:
  1. Suteikti gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpinti gyventojus techninės pagalbos priemonėmis ir reikalingu inventoriumi;
  2. Teikti socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;
  3. Pagal nustatytus normatyvus organizuoti racionalią, specialią dietinę mitybą atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos, medicinos darbuotojų rekomendacijas;
  4. Organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, pagal nustatytus normatyvus aprūpinti medikamentais, slaugos priemonėmis; organizuoti specialaus transporto paslaugas Globos gyventojams;
  5. Užtikrinti sanitarinio, higieninio, prieš epideminio režimo laikymąsi;
  6. Organizuoti kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą, esant poreikiui religinių paslaugų teikimą;
  7. Tvarkyti Globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, asmens sveikatos bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;
  8. Nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę ir statistinę apskaitą;
  9. Vykdyti organizacinę, ūkinę ir finansinę veiklą;
  10. Užtikrinti valstybės ar Savivaldybės biudžeto, kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;
  11. Vykdyti kitas įstatymų ir teisės aktais nustatytas funkcijas.